Enligt tankesmedjan Futurions rapport ”Delat land – delad framtid?” är alla grupper i Sverige oroade över ökad stress i framtiden. Det är gemensamt för samtliga – oavsett ålder, kön, bostadsort och utbildningsbakgrund. Siffrorna är entydiga och därmed svåra att blunda för.

Att stressen ökar beror på självklart på en rad olika faktorer. Men en starkt bidragande faktor är att det inte går att koppla bort jobbet på samma sätt som tidigare. Detta beror dels på att arbetslivet har förändrats från stämpelklocka och fasta anställningar, till en mer flytande situation.

Många känner att de måste kolla sin mail för att hänga med i ett högt arbetstempo och i vissa fall finns även krav från chefen att kunna vara kontaktbar.

Gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir alltmer suddig

Många människor har dessutom gått från att arbeta i en gruva, på ett löpande band eller någonting som kräver en fysisk närvaro, till ett arbetsliv som går att sköta ifrån nästintill var som helst. Förutsättningen är bara att datorn eller mobilen är med. Detta kan självklart ses som en frihet för individen. Att ibland kunna arbeta hemifrån eller som frilansare kunna arbeta varifrån i världen som helst ger en ny sorts flexibilitet. Men detta faktum kommer också med en baksida.

Tekniken gör att gränserna privatliv och arbete suddas ut. Plötsligt är du alltid kontaktbar via telefonen och mailen är bara något knapptryck bort. Många känner att de måste kolla sin mail för att hänga med i ett högt arbetstempo och i vissa fall finns även krav från chefen att kunna vara kontaktbar.

Franska fackförbund tog ställning tidigt

De franska fackförbunden har under en lång tid drivit frågan. Just pressen på de anställda att kunna svara i telefon och på mail har setts som en orsak till ökad stress, utbrändhet och även äktenskapliga problem. Allvarliga problem, både på individ och samhällsnivå. De hävdar till och med att rätten att koppla ned sig är en mänsklig rättighet.

Att ibland kunna arbeta hemifrån eller som frilansare kunna arbeta varifrån i världen som helst ger en ny sorts flexibilitet. Men detta faktum kommer också med en baksida.

Dessa påtryckningar har gett resultat. I januari 2017 infördes en lag som säger att alla franska företag som har över 50 anställda måste förhandla med den fackliga organisationen angående de anställdas tillgänglighet efter arbetstid.

Det finns också stora företag, som till exempel tyska Volkswagen som har infört liknande åtgärder, till exempel att stänga av mailanslutningen på kvällar och helger. Mail som skickas till en anställd under hens semester har automatiskt raderats.

Förändring krävs om vi ska ha ett långt arbetsliv

Möjligheten att inte kunna koppla bort arbetet efter arbetstid ökar stress. Du som anställd får därmed inte den återhämtning som krävs för ett långt arbetsliv. Dessutom är det din rättighet att inte behöva arbeta mer än de timmar du är anställd.

Den tekniska utvecklingen har medfört mycket positivt för arbetslivet.  Men som det är nu finns risken att tekniken gör att vi arbetar fler timmar än vad vi är anställda för att göra. Knappast goda nyheter för oss arbetstagare och något som politiker och även fackförbunden borde ta krafttag mot. Vår uppgift har ju trots allt varit att förkorta arbetstiden – och bör så vara även i framtiden.


Läs också:

Jobba hemifrån skapar balans i livet – eller?

I det nya arbetslivet behövs en ny arbetsmoral