Även om utvecklingssamtal och lönesamtal har olika fokus så är det bra att veta att de hänger ihop. För att få ut så mycket som möjligt av dem gäller det därför att du är förberedd. Här är några saker du bör tänka på.

De flesta statliga arbetsgivare håller utvecklingssamtal och lönesamtal en gång per år, i vissa fall vid samma tillfälle. Utvecklingssamtalet handlar om hur du ska utvecklas för att du och arbetsgivaren ska nå de övergripande verksamhetsmålen. Lönesamtalets syfte är att utvärdera din insats i förhållande till din tjänst och verksamhetens.

Även om ingången på mötena är olika så hänger de ihop. Därför är det viktigt att du lägger en bra grund på utvecklingssamtalet som du sedan kan spegla i ditt kommande lönesamtal. Båda samtalen är till för dig som arbetstagare. Det är din chans att påverka dina förutsättningar att göra ett bra jobb och påverka din lön i förhållande till din prestation.

Vad har lönesamtal och utvecklingssamtal gemensamt?

Gemensamt för utvecklingssamtalet och lönesamtalet är att de ska vara väl planerade efter en satt struktur. De bör också hållas på en plats där du och din chef kan prata ostört. Ibland sker samtalen på annan plats än på jobbet, vilket kan vara en fördel.

Om det saknas färdiga mallar, be chefen sända en agenda så att du kan förbereda dig. Om både du och din chef är väl förberedda så blir mötet bättre för bägge parter. Se också till att det finns tillräckligt med tid. Att behöva stressa igenom samtalen är dömt att misslyckas.

Även om ingången på mötena är olika så hänger de ihop. Därför är det viktigt att du lägger en bra grund på utvecklingssamtalet som du sedan kan spegla i ditt kommande lönesamtal. Båda samtalen är till för dig som arbetstagare. Det är din chans att påverka dina förutsättningar att göra ett bra jobb och påverka din lön i förhållande till din prestation.

Samtalens innehåll – din chans att påverka din utveckling och ersättning

Ett utvecklingssamtal innehåller ofta frågor om hur du som medarbetare ser på målen och hur du ser på kraven som ställs på dig som anställd. Stämmer resultaten överens med kraven från arbetsgivaren? Om de inte gör det, vad anser du att det i så fall beror på?

I ett lönesamtal fokuserar man på din lön i förhållande till vad du presterat. Detta förutsätter att din arbetsgivare har mycket god kännedom av innehållet i ditt dagliga arbete. Så är dock inte alltid fallet, speciellt i verksamheter med hög grad av rotation och omsättning. Se därför till att du är väl förberedd och tydligt kan visa dina insatser under året.

Det är viktigt att arbetsgivaren motiverar sin bedömning av din prestation och hur den förhåller sig till de uppsatta lönekriterierna. Detta för att du ska kunna ta ställning till om den löneförhöjning som arbetsgivaren föreslår för dig är rimlig och välgrundad.

Konsten att översätta din insats till pengar

För att arbetsgivaren ska kunna fastställa en nivå i kronor behöver din arbetsinsats värderas mot svårigheten och det ansvar du har i din tjänst. Detta ska sedan värderas i förhållande till de lönekriterier som tillämpas på ditt arbetsställe. Du ska ha tillgång till lönekriterierna på förhand så att du kan planera ditt arbete så att det stämmer överens med arbetsgivarens förväntningar.

Det är viktigt att arbetsgivaren motiverar sin bedömning av din prestation och hur den förhåller sig till de uppsatta lönekriterierna. Detta för att du ska kunna ta ställning till om den löneförhöjning som arbetsgivaren föreslår för dig är rimlig och välgrundad.

Alla lönesamtal är förstås unika. Men det finns värdefulla knep som de flesta har nytta av oavsett roll och arbetsplats.

Fortfarande osäker? Ta hjälp av facket!

De flesta fackförbund har en rådgivning som du kan kontakta om du behöver stöd inför dina samtal. Då kan du få svar på dina frågor och i vissa fall även coachning om du känner att du behöver det.

Kom också ihåg att om du är missnöjd med ditt lönesamtal så finns det saker du göra. Om du inte skulle få igenom allt du anser att du förtjänar, spara anteckningar så att du kan lyfta det i ditt nästa samtal.

Timo Grönlund,  jobbar som arbetsrättslig rådgivare på Fackförbundet ST.


Läs också:

Så får du ut mesta möjliga av ditt utvecklingssamtal

7 tips inför lönesamtalet

Missnöjd med ditt lönesamtal?