Inte helt hundra på vad ett kollektivavtal egentligen är för något eller varför det är en bra grej för alla oss som är anställda? Här är allt du behöver veta.

Så vad är egentligen ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse som din arbetsgivare frivilligt kan sluta med ett eller flera fackförbund. Till skillnad från anställningsavtalet du skrev på när du började gäller det som står i kollektivavtalet för alla på arbetsplatsen – för ett helt arbetarkollektiv, som det ibland uttrycks på fackspråk. Det är därför det kallas just kollektivavtal.

I Sverige har nio av tio av alla som jobbar kollektivavtal. Är du en av dem? Grattis! Här är några exempel på saker som kan finnas med i ditt avtal.

  • föräldrapenningtillägg
  • ersättning vid tjänsteresa och övertid
  • fler semesterdagar än vad som står i lagen
  • tjänstepension

Kort sagt: fördelar som gör jobbvardagen och livet som anställd bättre. Och för de allra flesta som har kollektivavtal handlar det om mer än plus i kanten: värdet av kollektivavtalet brukar sägas utgöra runt en femtedel av lönen. Vilket för någon med en månadslön på 30 000 kronor innebär cirka 6 000 kronor i månaden.

Lagar + ditt kollektivavtal = dina jobbvillkor

Semesterlagen och föräldraledighetslagen är exempel på lagar som gäller alla som jobbar. Men mycket av det andra som är lätt att ta för givet på jobbet – som tjänstepension och övertidsersättning – är alltså saker som regleras i ditt kollektivavtal. Till skillnad från många andra länder finns i Sverige heller ingen lagstiftad minimilön.

Just det här – att det är genom kollektivavtal snarare än lagstiftning som arbetsmarknaden regleras – är en viktig del av det som brukar kallas ”den svenska modellen”. Det här är något bra både för oss som är anställda, men faktiskt också för arbetsgivarna. Kollektivavtal innebär nämligen att fack och arbetsgivare kan förhandla fram lösningar som passar just en viss bransch eller arbetsplats, medan lagar behöver vara så generellt skrivna att de passar hela arbetsmarknaden.

Ju fler som är med i facket, desto bättre avtal

Bra kollektivavtal trollar inte fram sig själva. Eftersom det är fackförbund som företräder sina medlemmar när ett nytt avtal ska förhandlas fram är det viktigt att de har så många medlemmar som möjligt i ryggen när de lägger fram sina krav. Ju starkare fack och större möjligheter att påverka, desto bättre kollektivavtal, helt enkelt. Om du är med i facket är du med andra ord redan med och påverkar för bra villkor på jobbet.

Mer makt till arbetsgivarna om kollektivavtalen bara gällde vissa

Att kollektivavtalet gäller alla anställda på en arbetsplats – både de som är med i facket och de som inte är det – kan verka konstigt. Den som inte är med i facket får ju samma fördelar utan att betala medlemsavgift. Men den här principen är faktiskt något som vi från fackligt håll försvarar.

Om motsatsen skulle råda, det vill säga att det bara var de som är anslutna till ett fackförbund som omfattades av kollektivavtalet, skulle arbetsgivare kunna ställa arbetstagare mot arbetstagare och anställa den som är billigast. Något vi som är anställda på det stora hela definitivt inte skulle tjäna på.

Därför tjänar arbetsgivarna också på kollektivavtal

Skälen till att arbetstagare och fackförbund vill ha kollektivavtal är ganska enkla att förstå. Men faktum är att även arbetsgivarna tjänar på kollektivavtal. Finns det ett giltigt kollektivavtal har man som medlem i facket nämligen förbundit sig att respektera den så kallade fredsplikten – det vill säga att man inte får strejka.

Det är bara när det inte finns ett giltigt kollektivavtal, exempelvis när avtalsperioden för ett tidsbundet avtal har gått ut, som ett fackförbund har rätt att ta ut sina medlemmar i strejk. Kollektivavtal är med andra ord ett sätt för arbetsgivare att köpa sig lugn och ro. Bra kollektivavtal är dessutom ett sätt för arbetsgivarna att erbjuda attraktiva villkor och på så sätt locka till sig och behålla kompetenta medarbetare.

Visst låter kollektivavtal som en bra grej att stötta? Kom ihåg att du gör det bäst genom att vara med i facket!


Läs också:

Size matters – alla behövs för att fixa ett bättre arbetsliv

En snabbguide till den svenska modellen

3 skäl att inte gå med i facket