Du kanske har hört det någon gång, ”full sysselsättning” men vad betyder det egentligen? Och vad innebär det för samhället? Vi hjälper dig att låta lite smartare när det är dags att diskutera arbetsmarknadspolitik.

Vi har haft full sysselsättning

Under 1960-1980 talet låg arbetslösheten i Sverige på 2-3 %, vilket var ett tydligt projekt för arbetarrörelsen och vissa politiska partier. Detta brukar beskrivas som ”full sysselsättning”. En arbetslöshet på runt 3 % brukar räknas som full sysselsättning trots att ju en del faktiskt är arbetslösa. Alla har ju inte möjligheten att arbeta, en del håller kanske på att byta jobb eller väntar på att börja ett nytt jobb eller en ny utbildning.  

Nu är full sysselsättning inte längre ett mål, varför då?

Det nyliberala paradigmet, alltså idén om att marknaden ska styra samhällsutvecklingen, har sedan slutet av 70-talet dominerat nationalekonomisk teori. Kortfattat kan man beskriva denna förändring som att det politiska målet tidigare var full sysselsättning och att det sedan ersattes av låg inflation. För att kunna uppnå detta mål har politiska åtgärder som sänkta skatter, lägre ersättning från a-kassan och, över tid, sjunkande facklig organiseringsgrad genomförts. 

I Sverige accelererade denna utveckling som en konsekvens av finanskrisen under tidigt 90-tal och sedan dess har arbetslösheten aldrig legat nära tidigare låga nivåer. Under 2017, mitt i en högkonjunktur, var den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige 6.7 %.

Rätten till arbete

Ett arbete är ju inte heller bara en ekonomisk nödvändighet för människor – utan också någonting som ger mening. För att vi människor ska må bra är detta en förutsättning, även om det självklart finns andra sätt att få en meningsfull vardag.   

Den sociala aspekten ska inte heller underskattas. Sverige är ett mycket modernt samhälle där vi på många sätt har kopplat ifrån individen från institutioner och andra potentiellt begränsande strukturer som kyrkan, släkt och familj. Vi har också flest ensamhushåll i världen. I ett väldigt individualistiskt land som Sverige är det därför extra viktigt att människor får socialstimulans, då ensamhet kan leda till depression och andra typer av psykisk ohälsa.

Fackförbundet ST strävar efter att det ska anställas fler i staten. För att minska stress, för att du ska få fler arbetskamrater och för att du ska hamna i en bättre förhandlingsposition gentemot din arbetsgivare.  

För dig som är extra intresserad:

Från massarbetslöshet till full sysselsättning – Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån. Rapport utgiven av tankesmedjan Katalys

Arbetslöshet i Sverige Kortfakta från Statistikmyndigheten SCB

Företagens vinster ökar på lönernas bekostnad Artikel från Statistikmyndigheten SCB


Läs också:

Rätt till heltid – en fråga om jämställdhet

Vill du jobba i staten? Vi vet vilken utbildning som krävs!

Trygghet är det nya svarta

Skriv en kommentar