Vad innebär det egentligen att vara arbetsplatsombud? På Fackförbundet STs webbplats står det så här: ”Arbetsplatsombudet är rollen närmast medlemmen. Du är den naturliga knytpunkten mellan arbetsgivaren, den fackliga organisationen och medlemmarna på din arbetsplats.”

Det här antyder att uppdraget är viktigt, men vad innebär rollen i praktiken?

Medlemmarna är alltid viktigast

Det finns ett tydligt grundfundament i uppdraget: att stödja och företräda medlemmarna – alltså de av dina arbetskamrater som valt att gå med i samma fackförbund som du själv. Det kan handla om att svara på frågor om vad som gäller kring tjänstledighet eller coacha en kollega inför en löneförhandling. Det kan handla om att göra en risk- och konsekvensanalys av hur ett arbetsgivarbeslut skulle påverka medlemmarnas arbetssituation. Listan kan göras lång.

I uppdraget ingår också att vara ansiktet utåt för ditt fackförbund. Det handlar om att visa vilken nytta facket gör på din arbetsplats – både för att befintliga medlemmar ska vilja fortsätta vara det och för att de som ännu inte är det ska vilja gå med.

Arbetsplatsens storlek kan spela roll

Hos min tidigare arbetsgivare, en mellanstor myndighet, var jag som arbetsplatsombud främst engagerad i lönefrågor. Jag fick exempelvis i uppdrag av det lokala facket att göra en lönekartläggning på vårt kontor. Detta för att utreda om det fanns skevheter i lönesättningen som arbetsgivaren missat i sin egen kartläggning. Dessutom agerade jag stöd till medlemmarna i lönefrågor. Det ingick också att företräda medlemmarna i löpande diskussioner med arbetsgivaren (det som brukar kallas ”samverkan”) om exempelvis arbetsmiljö.

Idag, då jag är arbetsplatsombud i en verksamhet med färre anställda, fattas ganska många beslut som rör oss anställda på den nivå där jag själv verkar. Det innebär att jag i större utsträckning kan vara med och påverka beslut som påverkar oss direkt på arbetsplatsen. När organisationen är mindre kommer också besluten närmare.

… men du har också stora möjligheter att forma rollen själv

Utöver de grundläggande uppgifterna kan du göra ännu mer om du har tid och möjlighet. Att stötta dina kollegor i en pågående lönerevision är ett måste, men varför inte också arrangera ett medlemsmöte där medlemmarna får dela med sig av sina bästa tips inför det kommande lönesamtalet? Eller bjuda in ett proffs, en ombudsman, och arrangera ett löneseminarium?

Alla som får chansen att bli arbetsplatsombud borde ta den

Vad du kommer att göra och vilka frågor du kommer att involveras i kan alltså variera, och vad du väljer att göra utanför uppdragets ramar är upp till dig. Alldeles oavsett kan jag garantera att det är en givande, utvecklande och rolig erfarenhet att vara arbetsplatsombud. Framförallt är det ett privilegium att få uppdraget att representera sina kollegor och arbeta för att deras arbetsliv ska bli ännu bättre.
Således, och slutligen: om du får chansen att bli en av de viktigaste personerna på din arbetsplats – ta den!


Läs också:

Så framtidssäkrar vi det fackliga uppdraget

Varför ska du engagera dig fackligt? Anledningarna är fler än du tror!

3 verktyg för att hålla motivationen på topp