“Var ser du dig själv om fem år?” är en fråga som brukar komma på jobbintervjun. Vissa tycker att det är superlätt att svara på, medan andra behöver fundera lite. Det viktiga är att inte bli för privat. Sätt istället frågan i relation till själva tjänsten du söker och vilka utvecklingsmöjligheter du ser för dig själv i din profession.

Varför får du frågan?

Syftet med att intervjuaren ställer frågan är för att hen vill ta reda på om dina framtidsplaner är samstämmiga med de utvecklingsmöjligheter som finns inom tjänsten du söker, eller den arbetsplats du söker dig till.

Ditt svar kan ju ge en ledtråd kring om du vill stanna i tjänsten, på arbetsplatsen, i branschen eller om du har planer på att söka dig vidare. Det kan också ge information om du är överkvalificerad för tjänsten eller ej.

Ditt svar kan ju ge en ledtråd kring om du vill stanna i tjänsten, på arbetsplatsen, i branschen eller om du har planer på att söka dig vidare. Det kan också ge information om du är överkvalificerad för tjänsten eller ej.

Om det är en fast tjänst du söker så är svaret på den här frågan viktig (no pressure). En rekryteringsprocess är kostsam för arbetsgivaren och de vill inte gärna anställa någon som kommer att lämna arbetsplatsen inom en snar framtid.

Och hur bör du svara?

Om du känner du dig helt ovetandes om vad du kan svara så är ett tips att kika på kravprofilen som presenteras i jobbannonsen.

Vad är det arbetsgivaren letar efter? Hur beskrivs tjänsten? Och hur matchar tjänsten dina tankar om ditt framtida arbetsliv?

Finns din befattning än?

Beroende på vilken bransch du söker dig till så kan det ju även vara intressant att leka med tanken ”vilka nya typer av yrken finns om fem år?” Kanske är ett av dem dina? Arbetsmarknaden befinner sig i en ständigt pågående utveckling så chansen finns att yrket du kommer ha om några år inte ens existerar i dagsläget.

Om jag själv ska svara på frågan så kan jag i ärlighetens namn säga ”vet inte”. Jag har ingen aning om vad som ska hända i mitt arbetsliv inom fem år. Däremot har jag en tanke på vad jag vill jobba med om cirka tio år, vad som händer på vägen dit har jag dock inga tankar på. Och om du frågar mig så är det ett helt ok svar det också.

Passa på att…

Har ni ännu inte pratat kring vilka utvecklingsmöjligheter som finns i tjänsten eller på arbetsplatsen så kan det ju vara passande att ta det samtalet i samband med ovannämnda fråga.

Behöver du bolla dina framtidstankar?

Är du osäker på hur du ska tänka kring ditt framtida arbetsliv och vill bolla tankar och funderingar, kom ihåg att många fackförbund erbjuder karriärcoachning till sina medlemmar.


Läs också:

Här är fördelen med att inte ha en femårsplan

Frågorna du själv bör ställa på jobbintervjun