Har du synpunkter kring hur din arbetsplats kan bli bättre? Ni kanske har en kaffemaskinen som alltid strularorättvis schemaläggning, eller så ser du hur verksamheten skulle kunna bli mer effektiv. Sitt inte inne med dina tankarutan lyft dem via din fackliga organisation. Att som medlem i ett fackförbund göra sig hörd är både en rättighet och ett sätt att driva arbetsplatsen framåt.  

När du är medlem i facket får du en röst – använd den! 

I ett tidigare inlägg beskrev jag vad ett kollektivavtal är för något. Bland annat gick jag igenom att det är facket som förhandlar det, men att som inte är med i facket faktiskt också omfattas av det 

Även om alla omfattas av kollektivavtalet så är har de som är medlemmar i facket en stor fördel – de har rätten att tycka till och påverka på arbetsplatsen! När kollektivavtalet ska förhandlas fram så är det medlemmarnas tankar och åsikter som ligger till grund för fackets krav gentemot arbetsgivaren. 

Som medlem kan du framföra dina åsikter och tankar på olika sätt beroende på hur facket är organiserat på din arbetsplats. Kanske kan du bara prata med någon i styrelsen, skicka ett mail eller så deltar du på era medlemsmöten och lyfter dina tankar där. Det brukar också gå att skriva en motion inför årsmötet 

Du kan hjälpa facket att representera dig 

Den lokala fackliga styrelsen förväntas ha örat mot marken och lyfta upp de frågor som är viktiga för medlemmarna till diskussion. Jag har till och med hört föreslås att man vid styrelsemöten ska ha en extra stol runt bordet som kan symbolisera medlemmarna. Allt för att komma ihåg det perspektivet. Ju större organisation desto svårare blir det så klart för styrelsen att verkligen veta vad som är på gång ute i verksamheten. Och det är där vikten av aktiva medlemmar kommer in.  

Bidra för din egen skull

Att utöva sin rätt och sina möjligheter till påverkan kan ses som ett sätt att få full valuta för medlemsavgiften. Det kan också vara ett sätt att visa arbetsgivaren hur mycket de förmåner som redan finns inskrivna i kollektivavtalet uppskattas och är viktiga. För det är ett viktigt medskick – det som står i kollektivavtalen idag är inte något som kan tas för givet. Påverkan genom facket handlar lika mycket om att försvara det man bedömer är värt att försvara som att påverka för förbättringar. 

Och kom ihåg att rätten att påverka i en medlemsorganisation är exklusiv för just medlemmarna. Det är det som hela föreningsprincipen bygger på. Inget medlemskap = inga formella vägar till påverkan och inflytande.


Läs också:

Vad är gig-ekonomin och hur påverkas jobben?

3 skäl att inte gå med i facket

Din knäppa kollega är kanske inte så knäpp som du tror