Jag har tidigare tipsat om att det kan vara en bra idé att hålla ett öga på jobbmöjligheter i staten om du är ung och välutbildad. Fram till 2020 kommer nämligen cirka 142 000 statliga jobb bli lediga. Nu tänkte jag gå in lite närmare på vilken kompetens och utbildning som eftersöks, alltså vem som egentligen borde söka sig till staten!

I rapporten Framtidsjobb i staten som Fackförbundet ST tagit fram blir det tydligt att en examen från universitet/högskola är viktig för att vara attraktiv för de jobb som blir tillgängliga. Rapporten bygger på en enkätundersökning som skickades ut till ett urval av statliga myndigheter och bolag. Rekryteringsbehovet finns i inom många olika utbildningar, så oavsett om du är samhällsvetare eller naturvetare kan det finnas möjligheter för dig!

Breda utbildningar med specialkunskaper går hem

Det finns ett stort behov av ekonomer och jurister till staten, speciellt eftertraktad är du om du har en specialkunskap.

Inom dessa yrkes- och utbildningskategorier kommer flest jobb skapas:

  • Civilingenjörer och tekniker med olika specialkompetenser.
  • Civilekonomer med inriktning mot nationalekonomi och/eller specialkunskaper.
  • IT-specialister och IT-tekniker.
  • Jurister med inriktning mot förvaltningsrätt och/eller EU-rätt. Tingsmeritering ses som en stor fördel.
  • Miljövetare och naturvetare inom miljövård och arbetsmiljö.
  • Kvalificerade statsvetare/kvalificerade handläggare med specialistkunskaper.

Jurister

För jurister är det bra att ha extra kunskap om förvaltnings- och EU-rätt. Statistiken visar att varannan nyexaminerad jurist kommer att få en statlig anställning efter examen, bland annat genom tingstjänstgöring vid någon domstol, men även genom anställning på andra myndigheter.

Samhällsvetare

För nyexaminerade samhällsvetare råder stor konkurrens om jobben, men förmodligen kommer den höga efterfrågan på samhällsvetare av att det finns ett växande behov av att kvalificerade analys- och utredningsarbeten.

Socionomer

Socionomer bedöms vara stora bristyrken framöver. Inom den statliga sektorn arbetar socionomer främst inom kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

IT-specialister

IT-verksamheten är i stadig tillväxt tack vare den omfattande digitalisering som sker. Drygt 9 000 personer arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad tack vare deras breda kompetens och träning i att snabbt ta till sig ny kunskap.

I nästa inlägg på temat ”framtidsjobb i staten” avslöjar jag de egenskaper som statliga arbetsgivare i första hand efterfrågar. Spoiler: det är inte alltid de man tror!


Läs också:

5 saker som är bra att veta när du söker jobb i staten

Så hittar du lediga jobb att söka

Skriv en kommentar