Kompetenser för att jobba statligt

Hem / Kompetenser för att jobba statligt

Jobba statligt förmåner

Bra arbetsvillkor, förtroende, trygghet, och frihet under ansvar är bara några av de anledningarna som bidragit till att 250 000 personer i Sverige valt att jobba statligt. Den otroliga bredden på sysselsättning och framtidsutveckling är också en del av detta och när man pratar med någon som gjort karriär inom statligt jobb förundras man ibland över hur mycket de har gjort och hur varierad deras bana varit. Men en sak är säker: statliga myndigheter verkar leta efter några specifika kompetenser när de väljer ut sina medarbetare och vi har sammanställt några av de viktigaste kompetenserna här åt er.

CV kompetenser för dig som vill jobba statligt

  • Erfarenhet av myndigheter och hur de fungerar
  • Problemlösnings- och anpassningsförmåga
  • Initiativförmåga och att våga ta ansvar
  • Social kompetens
  • Engagemang
  • Utbildning

Erfarenhet av myndigheter ligger högst

Gång på gång ser man att det i slutändan inte alltid gäller vad dina betyg är eller att du gått exakt rätt utbildning utan erfarenhet med myndigheter helt klart är en av de största faktorerna för att få och göra karriär inom statliga jobb. Därför behöver du inte börja med att jaga ditt drömjobb utan kan leta efter ett kringliggande yrke som kan vara otroligt värdefullt för framtiden, du behöver inte ens vara direkt statligt anställd så länge som du har ett jobb som skapar god förståelse för hur myndigheter fungerar. Glöm inte att nämna den kompetensen när du skriver ditt CV.

Statliga jobb Exempel

Polis / Jobb inom polisen

Poliser utreder inte bara brott eller trafikkontroller utan de har en stor mängd arbetsuppgifter som innefattar bland annat skyddande övervakning vid offentliga evenemang och demonstrationer, hanterande av våldsamma familjesituationer och gränsbevakning. Men det är inte bara som polis man kan jobba inom polisen. Av de ca 34 000 anställda är ca 12 000 av dem civilanställda. Civilanställda inom polisen hanterar ofta utredningar och liknande uppgifter. De får inte ingripa i våldsamma situationer eller bära vapen men i övrigt ges de stor frihet att utöva sina uppgifter hos polisen.

Polis Lön: ca 35 400kr

Jurist

Även om man kanske först tänker på statliga jurister som att de bara arbetar inom rättsväsendet som domare eller åklagare så har staten ett stort behov av jurister i alla myndigheter. Tjänsterna kan vara att arbeta inom Regeringskansliet med olika typer av lagstiftning eller hos länsstyrelsen där man fattar beslut och granskar ärenden bland annat rörande miljö, byggfrågor, och djurhållning.

Jurist Lön: ca 52 000kr

Socionom

Socionomer inom den statliga sektorn jobbar främst inom kriminalvården, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Uppgifterna varierar stort med allt från kriminalvårdsinspektion, tillståndsprövningar, asylfrågor eller personliga handläggare. Inom kommande år räknar SACO att det kommer finnas en stor brist på socionomer och det kommer vara mycket enkelt att få jobb efter avslutad utbildning.

Socionom Lön: ca 34 000kr