Vad är löneanspråk?

Hem / Vad är Löneanspråk

Löneanspråk betyder...

...ditt krav på lön från arbetsgivaren. Löneanspråket är som du kanske förstår ett kluvet svärd under jobbsöket. För lågt löneanspråk och du anses okunnig inom branschen eller att dina färdigheter inte är lika bra som dina konkurrenter. För högt och det tolkas visserligen självsäkert men om du inte stöttar upp den självsäkerheten med en bra motivering och bra referenser så sållas du snabbt bort som oseriös. Försök att hitta en nivå som ger dig en bra utgångspunkt men också visar dig bransch-kunnig.

Hur skriver man löneanspråk?

Generellt vill du vänta så långt in i rekryteringsprocessen som du kan med att lämna löneanspråk. Det gör att det är så få andra sökande som möjligt du kommer att tävla mot men ofta begär rekryteraren eller arbetsgivaren att du ger ditt löneanspråk i ansökan och då ska du göra detta.
Det blir allt vanligare att arbetsgivaren begär att du skickar med löneanspråk redan i den första ansökan och då kan det vara bra att skriva med löneanspråk i ditt personliga brev. 8 tips till ditt personliga brev.
Därför är det viktigt att göra lite efterforskningar innan detta och då kan det vara bra att veta några saker som du ska leta efter och hur du ska formulera löneanspråk:

Löneanspråk i ansökan

Som nämnt i inledningen är det bra att backa upp ditt löneanspråk med en motivering, det kan vara så enkelt som ”Eftersom jag har arbetat länge inom X, har utbildning inom Y och har även god erfarenhet av Z kan jag tänka mig en lön mellan 32 000 och 35 000 kr beroende på andra förmåner.”
Ett löneanspråk behöver alltså inte vara en exakt summa utan du kan ge den i ett spann. Det ger även större förhandlingsmöjlighet med eventuella förmåner längre fram i processen.

Kontakta det relevanta facket för arbetsplatsen, ju mer lokalt desto bättre. Löner kan skilja väldigt mycket från område till område beroende på levnadskostnader och likande. Om det gäller en statlig arbetsplats är alla löner allmänna handlingar och du kan begära ut handlingarna från relevant myndighet.

Löneförhandling nytt jobb

När du vet ungefär vad som är en normal lön för arbetsgivaren i området är det dags att sätta din personliga situation i åtanke innan du ska förhandla lön. Hur hög ska lönen vara för att du ska vara riktigt nöjd? Hur lågt kan du gå innan du är besviken? Jämför med din nuvarande lön. När du har besvarat dessa är det dags att ge dig själv förhandlingsutrymme. Det är en bra idé att gå in lite högre än det du nu kommit fram till för att kunna gå ner lite i löneanspråket vid förhandlingen. Tänk på att arbetsgivaren kanske också ger sig själv utrymme på andra hållet och sätter en låg ingångsnivå.

Löneökning räknas också

Det är inte alltid enkelt att förhandla lön vid nyanställning men kom ihåg att lönenivå är inte allt. Glöm inte att räkna med andra faktorer så som framtida löneökning, övertidsersättning, friskvård, semesterdagar och tjänstepension. Det kan vara ok att gå in på en lägre lön om arbetsplatsen till exempel har en tydlig och attraktiv löneökning, bara friskvården kan vara värt ett antal tusen om året och tjänstepensionen likaså. Semesterdagar har sin egen fördel och är ibland en dold förhandlingsmöjlighet; är ni oense om lönenivån? Gå ner lite i ditt löneanspråk och förhandla om fler semesterdagar istället eller tvärt om och förhandla bort ett par extra semesterdagar för en högre lön.

Därför är ditt löneanspråk viktigt

Ditt löneanspråk sätter ribban för vilken lönenivå du kommer att gå in på. Din lön är inte bara viktig för din ekonomiska situation i dagsläget, utan även i framtiden. Det påverkar din pension, vad du får ut vid sjukskrivning, men också vad du kan få ut när du ska ta ut föräldraledighet. Ta reda på hur det fungerar med föräldrapenning och få en förståelse över vad din lön kan innebära för din inkomst framöver. Även om du inte planerar att bli förälder, eller om du älskar ditt jobb och vill jobba tills kroppen säger stopp, är det alltid bra att tänka långsiktigt vid löneförhandling.