Hitta jobb som socionomkonsult

Hem / Hitta jobb som socionomkonsult

Yrket som socionom är som bekant mycket brett och kan innebära en mängd olika roller. Därmed finns det stora möjligheter för dig att hitta jobb som socionomkonsult runt om i Sverige, med många och varierande uppdrag.

Du kan ofta hitta dessa genom att direkt besöka några av de olika bemanningsföretagens webbsidor, men kan också ofta bli matchad mot ett som passar särskilt bra in på din erfarenhet och det sätt som du vill jobba på genom att skicka in en intresseanmälan. En annan möjlighet är att använda dig av en av de webbsidor som samlar och sammanställer annonser för socionomkonsulter på ett enda ställe.

Fast socionomjobb vs socionomkonsult

Allt fler väljer att arbeta som socionomkonsult via bemanning i stället för fasta socionomjobb - men det finns fördelar med båda varianterna. En stor fördel för dig som har fast anställning är att du har kontinuitet i ditt arbete och kan lära känna såväl dina kollegor som din arbetsplats.

Att jobba som socionom via bemanning innebär å andra sidan ofta att du har högre lön och att du har större möjlighet att välja var och hur mycket du jobbar. Du får också möjlighet att prova på fler av de olika roller som finns inom yrket som socionom, och kan utvecklas mer i yrket.

Lediga jobb: Socionom

I och med yrkets bredd finns det lediga jobb som socionom att finna på många olika typer av arbetsplatser. En del arbetar på vårdcentral, en del jobbar som skolkurator, vissa arbetar inom äldreomsorgen, och en del arbetar inom kriminalvården - din arbetsplats kan variera mycket baserat på vilken roll du arbetar inom.

Du hittar lediga jobb som socionom på till exempelvis Arbetsförmedlingens platsbank och på webbsidor som samlar och sammanställer jobbannonser, men du kan också ofta hitta relevanta annonser direkt på din kommuns eller regions webbsida.

Aktörer inom bemanning: socionom

Det finns många aktörer i Sverige inom bemanning av socionomer, och det är därför viktigt att se efter vad de har att erbjuda dig och hur de skiljer sig. En av de främsta aspekterna är lönen, men det är också bra att exempelvis se över vilket område företaget är verksamt inom och vilka möjligheter till praktisk hjälp och ersättning vid resor och boende som erbjuds. Det kan också vara lämpligt att titta efter aktörer som nischar sig inom just vård, för att kunna få bättre stöd.

Dedicare

I och med Dedicares inriktning på vård och omsorg kan du få ett bra stöd från en konsultchef som förstår sig på yrket. Du har dessutom möjlighet att arbeta som socionom i övriga Norden och inte bara inom Sveriges gränser.

Bonliva

Att arbeta som socionomkonsult via Bonliva innebär att du får mycket praktisk hjälp vid anordning av boende och resor, och därmed på ett enkelt sätt kan ta dig an uppdrag över hela Sverige. De är också bra på att matcha dig mot uppdrag som passar just dig.

Youmi

Youmi läkarbemanning fokuserar på bemanning av just socionomer och läkare, och verkar över hela Sverige. De arbetar både med uppdrag på kort och lång sikt, vilket gör att det finns stora möjligheter för flexibilitet i hur du som konsult vill arbeta.

Agila

Agila är ett bemanningsföretag som vänder sig till socionomer bland andra yrken, och fokuserar på konsulter med hög kompetens. Du kan få uppdrag genom dem i hela Sverige samt i Norge, på både lång och kort sikt, och matchas mot de uppdrag som passar dig bäst.

Klara

Klara arbetar med bemanning av flera yrken inom vård och omsorg i Sverige, och utmärker sig genom sina individanpassade uppdrag och lönesättningen. De erbjuder hög flexibilitet i arbetet, och låter dig välja var, när och hur mycket du vill jobba.

Vårdlänken

Vårdlänken är ett bemanningsbolag som arbetar med vård, omsorg och sociala arbeten över hela landet. De arbetar kontinuerligt med utvärdering och planläggning för att kunna matcha dig mot de jobb som passar dig bäst, och låter dig antingen arbeta som anställd konsult eller genom eget bolag.