Vad är begåvningstest?

Hem / Vad är begåvningstest?

Olika former av begåvningstest blir allt vanligare i rekryteringssammanhang och kan mäta olika aspekter hos jobbsökande för att ge arbetsgivaren bättre underlag för rekryteringar. Det kan ofta kännas jobbigt för arbetssökande med denna typ av bedömning och därför har vi tagit fram lite tips och trick att tänka på innan och under testerna.

Hur ser ett begåvningstest ut?

Begåvningstest är utformade på ett flertal olika sätt beroende på vad de vill testa, generellt är det logik eller slutsatsförmåga som testas av olika slag genom testerna. I vissa rekryteringstester är frågorna i textformat och man ska välja svar efter beskrivna situationer eller fullfölja logiska slutsatser. I andra begåvningstest kan det vara numeriska test med exempelvis olika nummer i följd som man ska förstå sambandet mellan och avsluta. Det finns också geometriska eller figurtester som någon form av pussel eller, igen, slutledning så som att välja rätt figur som avslutar serien.

För vissa jobb är det i stället personlighetstester som rekryteraren föredrar och då kollar man efter personliga kompetenser och egenskaper som samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, ledarskapsstil och allmän arbetsprestation. Karriärtips.se har en djupgående artikel om detta på sin sida: Karriärtips.se - Personlighetstest vid anställning – Det här bör du veta

Begåvningstest exempel

Svaren hittar du längst ner i artikeln
Textfråga:

 1. Vilket ord passar inte in?
  a) Målning
  b) Dikt
  c) Blomma
  d) Sång
 2. Om du vänder din vänstra handske ut och in, kommer den att passa din högra hand?
  a) Sant
  b) Falskt

  Numeriskfråga:
 3. Avsluta nummerföljderna:
  a) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ___
  b) 2, 6, 18, 54, ___

  Geometriskfråga:
 4. Vilken bild passar inte in med de andra?

  a)
  b)
  c)
  d)
  d)

Som du märker kan frågorna på begåvningstest vara mer eller mindre öppna för tolkning och det kanske inte alltid finns helt satta svar utan flera alternativ som kan vara rätt och ditt val ger rekryteraren en inblick i din personlighet.

Tips inför begåvningstest

Det finns inget universellt knep inför ett begåvningstest men här är några bra saker att tänka på:

 • Innan testet

  ✓ Innan testet kan det vara en bra idé att rakt ut fråga ved det är som rekryteraren eller arbetsgivaren letar efter genom testet. Detta kan ge dig en klarare insikt i vad som anses vara rätt svar på vissa frågor.

  ✓ Öva på liknande begåvningstest online. Det finns många exempel på rekryteringstester och begåvningstester online och det är en bra idé att ha sett och provat på ett snarlikt test tidigare. Fråga gärna rakt ut hur testet ser ut och är upplagt med motiveringen att du kanske inte gjort ett sådant tidigare och därför inte vill slösa tid på förståelsen av testet utan vill göra så bra ifrån dig som möjligt.

  ✓ Om du gör ett begåvningstest online hemifrån, stäng av mobiltelefonen och sitt så ostört du bara kan. Se också till att du bara är inne på testsidan och inget annat så inte några popup-fönster eller meddelande stör.

 • Under testet

  ✓ Läs instruktionerna för varje fråga noggrant.

  ✓ Om du sitter fast är det oftast bättre att gå vidare till nästa fråga och gå tillbaka till den du hoppade över om du har tid kvar på slutet.

Begåvningstest svar

 1. [c] passar inte in, de är alla vackra men en blomma är naturlig o de andra är skapade. Den här typen av fråga testar din förmåga att kategorisera och analysera.
 2. Sant. Den här frågan testar flera saker, kritiskt tänkande, konsekvensförståelse och geometriskt-tänkande.
 3. Svar:
  a) 21, talföljden är från Fibonaccis talföljd där varje tal är summan av de 2 föregående talen. I det här fallet 8+13=21.
  b) 162, talföljden är hela tiden 3 gånger föregående tal. 54*3=162
 4. [a] passar inte in, träd är levande men de andra är inte det

Lycka till!