Säga upp sig från jobbet

Hem / Säga upp sig från jobbet

Att säga upp sig från jobbet kan vara starten på en fantastisk ny resa genom livet men det är viktigt att först ha några saker i åtanke. Vi har samlat de viktigaste punkterna när du ska byta jobb.

Hur säger man upp sig?

Hur man säger upp sig är väldigt viktigt för att allt ska gå rätt till. Först ska man göra företaget medvetna om att du tänker sluta och därefter skall du bekräfta med en skriftlig uppsägning.

Ett bra avslut

Det vanligaste är att man först pratar direkt med sin chef och gör dem medvetna om att man tänker sluta på jobbet. Om chefen inte finns tillgänglig så är det bra att istället gå och prata med den HR-ansvarige på avdelningen eller företaget.
Att göra detta först ger ofta ett bra avslut på tjänsten och det kan vara väldigt viktigt för framtiden att behålla en bra relation till sin förra arbetsgivare. Det kan också vara en möjlighet till förhandling om bättre arbetsvillkor eller lön men det finns inget som säger att din arbetsgivare måste erbjuda något bättre.

Skriftlig uppsägning

Att säga upp sig skriftligt är inte bara bra, det ganska vanligt att det är ett krav från fack och arbetsgivare i anställningsavtalet. Det räcker med en väldigt enkel text så som ”Härmed säger jag upp min anställning” undertecknat med signatur, namnförtydligande och datum.

Om du vill ta ut semesterdagar eller likande under uppsägningstiden kan det vara bra att nämna det men inte tvunget sålänge som du också meddelar det via de vanliga kanalerna.

Skriftlig uppsägning mall

Härmed bekräftar jag min uppsägning på [Företagets namn].
Enligt mitt anställningsavtal har jag X månaders uppsägningstid
och min sista arbetsdag blir därför 20XX-XX-XX.

Signatur		Datum:

______________________
Namnförtydligande:

Uppsägningstid

Uppsägningstid räknas från slutet av dagen du sagt upp dig på. Till exempel om du säger upp dig från jobbet den 18 augusti kommer din sista arbetsdag att vara den 18 september om du har en månads uppsägningstid.

Läs noga igenom ditt anställningsavtal för att se hur lång din uppsägningstid är. Skulle det inte stå med i kontraktet kan uppsägningstiden vara reglerat genom kollektivavtal eller genom LAS. Det finns dock inget som säger att du och din arbetsgivare inte kan komma överens om en annan uppsägningstid än den avtalade i efterhand men då är det viktigt att få detta skriftligt som en bekräftelse.

Om ni inte skulle ha något avtalat sedan tidigare eller inte kommer överens så gäller en månads uppsägningstid enligt LAS om det gäller en egen uppsägning. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren beror det på hur länge du jobbat vid företaget, allt från en månad upp till sex månaders uppsägningstid.

Uppsägning med omedelbar verkan

Att säga upp sig med omedelbar verkan kan vara väldigt enkelt eller väldigt svårt. Det enklaste är som ovan nämnt att förhandla med chefen om att sluta tidigare. Skulle ni inte komma överens och så länge som du inte blivit avskedad är du bunden till att arbeta tills uppsägningstiden är över annars kan arbetsgivaren begära ut skadestånd.

Uppsagd eller avskedad

Ett förtydligande och kan vara bra att veta:
Det är skillnad på att bli uppsagd, egen uppsägning och att bli avskedad. Vid en egen uppsägning och att bli uppsagd har du ganska mycket kontroll över situationen och kan förhandla med chefen till din egen fördel, exempelvis att förkorta din uppsägningstid eller andra förmåner. Om du skulle bli avskedad som du bara kan bli om du själv gjort ett extremt övertramp och misskött dig grovt, upphör anställningen omedelbart och det blir då ingen uppsägningstid.

Avskedad på felaktiga grunder

Det är tyvärr vanligt att arbetsgivare avskedar någon på felaktiga grunder och det är alltid bra att begära en bedömning av någon utomstående. Arbetsrättsgruppen.se kan göra en gratis bedömning om ditt ärende.

Uppsägningstid för timanställda

Timanställning eller interim anställning är inte en lagstadgad anställningsform och tekniskt sett har man därför ingen uppsägningstid. MEN du är skyldig att jobba de tillfällen som du redan har blivit inbokad på, en arbetsgivare kan inte heller avboka redan inbokade tider utan en bra anledning. Efter detta har varken du som anställd eller arbetsgivaren några skyldigheter att tacka ja till eller ge dig några fler arbetspass. Här är det extra viktigt att hålla koll på sitt anställningsavtal då det inte finns någon tydlig lagstadgning.

Uppsägningstid vid ledighet

Om du säger upp dig själv börjar uppsägningstiden löpa direkt från dagen du säger upp dig, du behöver inte vänta tills efter att ledigheten är slut med att säga upp dig om du inte vill.
Om du skulle bli uppsagd av arbetsgivaren kan uppsägningstid vid längre ledighet som föräldraledighet, sjukledighet eller tjänstledighet först ses som krånglig men är ganska hårt reglerad till arbetstagarens fördel. Uppsägningstiden börjar helt enkelt löpa efter att du enligt din ledighetsanmälan skulle helt eller delvis börja jobba. Såklart kan detta förhandlas om från din egen sida om du skulle vilja sluta tidigare men det är inget som arbetsgivaren kan kräva av dig.

Arbetsintyg och Arbetsbetyg

Skillnaden på arbetsintyg och arbetsbetyg är att ett arbetsintyg är ett mer officiellt reglerat intyg som exempelvis a-kassan kräver för att betala ut ersättning och ett arbetsbetyg är bra för dig att ha för framtida jobb.

Arbetsintyg efter uppsägning

När du avslutar din anställning har du enligt lag rätt att få ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Detta regleras i 47 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Om du har ett behov av ett sådant är det oftast bara att begära det från arbetsgivaren så registrerar de in det automatiskt hos myndigheterna i fråga.

Rätt till arbetsbetyg

Arbetsdomstolen har slagit fast att en arbetsgivare är skyldig att ge ut ett arbetsbetyg till den anställde efter uppsägning men det kan vara mycket enkelt och det finns ingen lagstadgning som reglerar detta på detaljnivå. Men det är mycket användbart att ha med i sitt CV. Om du har möjlighet be gärna din arbetsgivare att de fyller i de rekommendationerna vi gjort nedan.

Vad ett arbetsbetyg bör innehålla

  • Jobbtitel
  • Anställningsform och längd
  • Arbetsbeskrivning eller uppgiftsbeskrivning
  • Vilka krav som tjänsten ställt, så som certifieringar, kompetenskrav och behörigheter
  • Vitsord eller rekommendation
  • Sammanfattande omdöme

Du har rätt att kräva att arbetsgivaren utelämnar vissa uppgifter, så som varför anställningen avslutats.

Avslutningssamtal vid uppsägning

Det finns inget krav från dig eller din arbetsgivare att boka in ett avslutande samtal men det kan vara en unik chans att få feedback på din egen prestation och det kan i sin tur vara viktig för din egen utveckling men också under samtal med din framtida arbetsgivare. Beroende på vad du själv vill ta upp kan det vara bra att boka in mötet med en HR-ansvarig snarare än chefen om du är rädd för att din egen feedback kan påverka eventuella referenser.

Karriären efter uppsägning

Interimslösningar

Efter uppsägning kan du gå vidare med din karriär. En typ av anställning som blir allt vanligare, och kanske framför allt inom finans- och ekonomibranschen, är interimslösningar. Det innebär att man löser ett tillfälligt behov som kan bland annat uppstå till följd av ökad arbetsbelastning (många gånger vid årsbokslut och liknande tillfällen då extra insatser krävs), att ett projekt kräver specialistkompetens som inte finns på företaget, eller att det saknas någon på en viktig chefsposition. En interim rekrytering, till skillnad från traditionell bemanning, utmärker sig genom att man hyr in personal med specialistkompetens och som snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifterna utan någon vidare introduktion i arbetsuppgifterna.

Framtidsyrken

Det finns mängder av branscher som skriker efter personal, och vars personalbehov inte kommer att dala, snarare tvärtom – de kommer att tillta. Bland framtidsyrken i Sverige bör framhävas ett omättat behov av personal inom vård och omsorg, IT, transport, klimat- och hållbarhetsbranschen samt inom utbildningssektorn. Även inom yrken som inte kräver universitetsutbildning finns det ett stort behov. Du kan läsa mer om vilka dessa är, och var du kan hitta lediga jobb i framtidsyrken.