Interim rekrytering

Hem / Interim rekrytering

Interim konsulter används mer och mer på företag och fördelarna är många. En interim konsult kan komma in med ett väldigt värdefullt utifrånperspektiv och komma med nya infallsvinklar eller lösningar som annars inte kunnat komma inifrån organisationen.

Finansrekrytering är en bransch med mycket potential på denna front där exempelvis en interim CFO kan komma in med ett bra perspektiv och snabbt implementera nya idéer och sen lämna organisationen när den gjort förändringarna. Då återställs ofta balansen hos medarbetarna om det uppstått några negativa associationer till personen efter en stor förändring inom företaget.

Vad betyder interim rekrytering

Interim betyder ”tillfällig” och är en term som ofta används inom rekrytering där man anställer någon för att täcka ett tillfälligt kompetensbehov antingen för ett specifikt projekt eller på företagsnivå.

Varför ska man ha en interim konsult

En interim konsult har många fördelar jämfört med en mer traditionell rekrytering och det handlar inte bara om att fylla en tom stol. De som jobbar inom interim rekrytering har ofta väldigt bred kunskap från många branscher och kan landa snabbt i arbetet och sätta sig in i det som måste göras. Som tidigare nämnt har de även fördelen att de kan lämna företaget efter att projektet eller behovet har ordnats upp och det öppnar för en mycket flexibel och effektiv bemanning inom företaget.
En annan merit som ofta glöms bort är att de ofta också kommer in med otroligt stora kontaktnätverk från flera år i många branscher och detta kan vara till stor nytta för företaget. Förslagsvis en interim controller är en position med mycket potential här. De kan komma in med prognoser från många företag och prognoser och tidigt upptäcka skiftningar i branschen.

Interim specialist

Rekrytering av specialister för att fylla tillfälliga behov är kanske den största fördelen med interim rekrytering. Om vi går tillbaka till exemplet med en interim controller som är en position inom mindre företag som ofta är ganska flytande kan även mindre företag tillfälligt anlita en person med spetskompetens för att verkligen ro hem ett projekt eller förändring inom företaget. Läs gärna mer om att rekrytera controller på Financerecruitment.se.

Rekrytering Stockholm

Precis som alltid är rekrytering i Stockholm eller andra storstäder ofta enklare än i en mindre stad. För företag i små orter kan det såklart kännas tråkigt men vi ska inte glömma att pandemin har visat oss att jobba på distans har fungerat och den har öppnat upp för distansarbeten. Inom många chef- eller specialistområden kanske det räcker att bara besöka företaget på plats några gånger under uppdraget och för kortare uppdrag kan det praktiska som tillfälligt boende lösas.

Interimskonsult på deltid

Att fastanställa exempelvis en ekonomichef när man bara har behov av en på halvtid kan vara ett otroligt slöseri av resurser eller väldigt svårt att hitta och då kan interim rekrytering vara svaret för dig. Flexibiliteten ska man inte glömma bort och det kan vara särskilt viktigt för ett nystartat företag där man i början behöver rekrytera ekonomichef på heltid för att sen skära ner på tiden när allt flyter på och fungerar som det ska.
Finance Recruitment har en guide med allt du behöver veta om interimstillsättning av CFO.