Rätt till tjänstledighet?

Hem / Rätt till tjänstledighet

Tjänstledighet är kort sagt ett avbrott i anställningen utan att bli av med jobbet eller en ledighet utan lön som din arbetsgivare beviljat. Efter denna typ av ledighet så har du rätt till att återgå till samma eller allra minst likvärdig tjänst vid företaget. Ofta så är det upp till arbetsgivaren om de vill bevilja tjänstledighet eller inte och det kan finnas fördelar för dem att göra det men i vissa fall kan du faktiskt ha rätt att ta tjänstledigt utan din arbetsgivare kan säga neka den.

Vad kan man ta tjänstledigt för?

Förvånansvärt mycket faktiskt. Några relativt självklara som förkortade arbetstider för föräldraskap, militärtjänstgöring och vård av sjuk närstående. Att få tjänstledighet utan orsak beviljad bara för att ta ledigt från jobbet kan vara svårt men Karriärtips.se har en sida som har lite tips och trick för att få tjänstledigheten beviljad: Tjänstledighet – Karriärtips.se

Hur fungerar tjänstledighet?

Får man ta tjänstledigt för att prova annat jobb?

Det är faktiskt så att du kan ha rätt till tjänstledighet för att prova annat jobb, det är något som ofta är reglerat i kollektivavtal. Du som jobbar inom statlig verksamhet har rätt till tjänstledighet.
Inte bara det, du kan även få tjänstledigt för att starta eget. Här kommer det dock in regler att du inte får driva verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivare eller som orsakar besvär för din arbetsgivares verksamhet.

Tjänstledighet för studier

Om du har varit anställd i mer 6 månader i sträck eller sammanlagt under 12 månader de senaste 2 åren har du rätt att vara tjänstledig för studier. Så länge som studierna förläggs på heltid och går efter en tydlig plan (självstudier räknas inte) så ska tjänstledigheten beviljas för den tid som studierna tar. Skulle du studera deltid är du arbetsskyldig på tiden utanför dina studier.
För att detta ska gälla måste arbetsgivaren bevilja ansökan om tjänstledighet för studier men arbetsgivaren kan skjuta på din begärda ledighet i 6 månader så det gäller att ansöka i god tid innan studiestart. Särskilt med tanke på att du kanske då måste begära ut tjänstledighet innan du ens fått antagningsbeskedet.

Tjänstledighet under sjukskrivning

Ja, man kan faktiskt ta tjänstledigt under sin sjukskrivning. Men varför skulle man göra detta? Jo det är en regel och rätt som finns till för att göra det enklare för arbetstagare att komma ut i arbetslivet igen inom en annan tjänst. Tjänstledighet under sjukskrivning kan såklart bara utnyttjas under premissen att du inte kan utföra ditt eller likvärdigt arbete hos din nuvarande arbetsgivare.

Sammanfattning

Tjänstledighet är verkligen inte bara en form av extra ledighet eller att gå hemma och inte göra någonting. Tvärt om så ger det dig massvis av möjligheter för yrkesmässig utveckling och personlig förbättring.