HR-rekrytering – för bolagets bästa

Hem / HR-rekrytering

HR-personer är en av företagets viktigaste resurser med ansvar för att attrahera rätt personal, säkerställa kompetensutveckling och värna om en god arbetsmiljö.

Vad är HR?

HR står för ”human resources”, och syftar till det som tidigare kallades för personalavdelning. HR-avdelningen har en viktig funktion för hela företaget – att ha en fungerande HR-avdelning är viktig för både arbetsgivare och arbetstagare.

HR-rekrytering för arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt för dig att ha bra HR-personal på företaget – de jobbar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö och är en resurs för både chefer och anställda. För er som bolag har ni mycket att vinna på att hitta rätt person för att jobba med era HR-frågor – en lyckad HR-rekrytering är första steget för att komma dit.

Lyckas med företagets HR-rekrytering

För en lyckad HR-rekrytering bör ditt företag använda sig av ett rekryteringsbolag med specialistkunskaper inom HR-rekrytering. Framtiden och Level Recruitment är båda rekryteringsbolag som har specialister inom rekrytering av HR-personal. Att anlita en specialist är en god investering med flera fördelar:

  • Specialister inom HR-rekrytering vet vad som utmärker rätt kandidat
  • De har ett stort nätverk av kompetenta kandidater
  • De sköter hela rekryteringsprocessen åt er
  • Ni kan fokusera på er verksamhet och de befintliga medarbetarna
  • En rekrytering är tidskrävande och kan snabbt bli dyr när den inkluderar flera interna resurser
  • En felrekrytering är ännu dyrare

HR-rekrytering för arbetstagare

Som arbetstagare kan HR-rekrytering innebära flera olika saker; att du söker ett HR-jobb och är mitt uppe i en rekryteringsprocess, att du är intresserad av att börja jobba inom HR, eller vill veta hur och var du kan hitta lediga HR-jobb.

Hitta lediga HR-jobb

Efterfrågan på personal inom HR är kontinuerligt hög och det finns ständigt mängder av lediga HR-jobb. HRjobb.nu är en bra marknadsplats som samlar lediga HR-jobb och ger en bra överblick över hur det ser ut på arbetsmarknaden just nu. Där kan du filtrera på olika HR-roller, städer och län. Du kan också se den senaste lönestatistiken som gör det lättare för dig när det kommer till löneanspråk i rekryteringsprocessen. Lycka till i jakten på ditt nästa HR-jobb!

Vad gör HR?

HR-avdelningens huvudsakliga syfte är att ge råd och stötta både arbetsplatsens medarbetare och bolagets chefer i olika personalfrågor. Utöver stöd och rådgivning arbetar HR-avdelningen också med att utveckla HR-processer samt verktyg och metoder för bland annat arbetsmiljö, ledarskap, kompetensutveckling, lönebildning, likabehandling, samverkan och rekrytering. HR brukar också ansvara för att ge råd kring avtal och lagar som rör bland annat anställningsvillkor eller löneutveckling.

Hur blir man HR-specialist?

För att jobba som HR-specialist behöver du en akademisk utbildning med inriktning i HR-, personal- och arbetsmiljöfrågor. HR-utbildningar finns på flera av universiteten och högskolorna i landet. Grundutbildningen spänner över tre år (180 hp). Då får du en kandidatexamen som du kan bygga ut med ett eller två års vidareutbildning för en magister- eller mastersexamen. Personal med HR-kunskaper behövs inom alla organisationer. På Universitets- och högskolerådets hemsida Studera.nu kan du hitta alla HR-utbildningar.

Vad tjänar en HR-specialist?

En HR-specialist tjänar mellan 36 000 och 50 000 kronor i månaden, enligt statistik om marknadslöner från Unionen.se. Var i löneintervallet en HR-specialist befinner sig kan bero på flera aspekter, bland andra:

  • Kunskap och erfarenhet, inkl. specialistkunskaper
  • Arbetsuppgifter och arbetsresultat
  • Ansvarsområden
  • Arbetstillfällen och efterfrågan av yrkeskunskaper