Hur fungerar föräldrapenning?

Hem / Hur fungerar föräldrapenning?

Föräldrapenning, eller föräldrapeng som det också kallas är ett bidrag du kan få från Försäkringskassan för att du ska kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka jobb. En föräldrapenning betalas ut i 480 dagar per barn och dessa kan delas mellan flera föräldrar eller vårdnadshavare. Dessa dagar kan tas ut tills det att barnet fyllt 12 år eller tills att barnet gått ut årskurs fem på grundskolan (det som inträffar senare) men efter fyra års ålder får man bara spara 96 av dagarna till senare. Tidigare var det en annan ålder och årskurs som gällde men det förändrades då det tyvärr var många dagar med föräldrapenning som brann inne varje år.

Räkna ut föräldrapenning

Hur mycket får jag i föräldrapenning? Är en mycket vanlig fråga och snabbt räknat så är det nästan 80% av din lön. Det varierar dock beroende på din inkomst så det allra enklaste sättet att veta hur mycket föräldrapenning du får är att kolla på Försäkringskassans ”Kassakollen”. Inte att förglömma är att du även får ut ett barnbidrag på 1250 kronor i månaden.

SGI Föräldrapenning, vad är skillnaden?

Föräldrapenningen förhåller sig direkt till SIG (Sjukpenninggrundande Inkomst) som är 97% av din totala inkomst innan skatt under året och denna fastställs av Försäkringskassan. Din föräldrapenning skall vara 80% av den summan men det är en del saker som kan göra att utbetalning av föräldrapenning varierar lite från den summan.

Föräldrapenning utan inkomst

Föräldrapenning utan inkomst eller med en låg lön klassar du in på om du tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år och då betalas det ut 250kr per dag av föräldrapenningen. Detta motsvarar runt 7500kr per månad före skatt. Samma sak gäller för föräldrapenning student.

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning betalas ut när man avstår från att arbeta för att ta hand om ett sjukt barn som normalt annars går i skola, så kallat vård av sjukt barn (VAB). Det kan också betalas ut till vårdnadshavare och föräldrar till barn med funktionsnedsättning, runt barnets födsel eller om barnet gått bort. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till och med att barnet fyllt 16 år eller om de ändå omfattas av reglerna för tillfällig föräldrapenning. Det är generellt ett tak på 60 dagar men kan uppgå till 120 dagar per år vid särskilt behov men kan inte föras över från ett barn till ett annat. Dock vid en så allvarlig sjukdom kan detta utökas till en obegränsad mängd dagar om barnet ännu inte fyllt 18 år.

Hur får man ut mest av föräldrapenningen?

Frågan har inget inget exakt svar men läs gärna guiden på Karriärtips.se om föräldrapenning. Karriärtips.se är en sida som kan hjälpa till med att ge tips och nya tankar kring jobbsökande. Där har de samlat sina bästa tips om när och hur man ska ta ut sin föräldrapenning eller var man ska spara föräldradagar.