Det personliga brevet väcker obehagskänslor hos många. Det kan kännas nästintill onaturligt att skriva ett brev om sin egen förträfflighet, dessutom tar det tid. För att motverka den värsta sortens skrivkramp har vi sammanställt några tips på hur du kan skriva för att få till ett personligt brev som går hem hos rekryterarna.  

1. Förbered dig innan du börjar skriva 

Innan du sätter dig ned med ett tomt dokument behöver du förbereda dig. Lusläs jobbannonsen flera gånger och notera viktiga nyckelbegrepp. Vilka kvalifikationer söker de? Vad är meriterande? Vilka personliga egenskaper lämpar sig för tjänsten?  

När du har koll på vad som krävs, skissa ned vilka kompetenser och erfarenheter du har kopplade till jobbet. Kanske behöver du också ändra och justera lite i ditt CV för att lyfta fram det viktigaste i förhållande till just det här jobbet. Sedan börjar själva hantverket med att snickra ihop ett intresseväckande personligt brev… 

2. Använd inledningen för att hugga tag intresset! 

Skriv inledningen kort och slagkraftigt där din motivation bär läsaren vidare in i texten. Varför söker du jobbet? På vilket sätt skulle dina kompetenser och egenskaper komma till sin rätt hos arbetsgivaren? 

3. Var konkret och relevant

Huvudtexten kan delas in i ett par-tre stycken beroende på vad du vill lyfta fram. Ett förslag är att du väljer en struktur där kvalifikationer och yrkeskompetenser/utbildningsbakgrund står för sig och sedan följer de personliga egenskaperna.  

Det absolut viktigaste i det personliga brevet är att vara så konkret som du bara kan. När du lyfter dina kvalifikationer och kompetenser är det viktigt att inte bara rada upp det som står i ditt CV, utan försök ge specifika och relevanta exempel kopplade till det jobbet som du söker.  

4. Vilka resultat har du uppnått? 

Beskriv vilka resultat du har uppnått och vad du kan bidra med hos arbetsgivaren! Om du har jobbat med event, kanske du kan skriva om att deltagarutvärderingarna visat på hög nöjdhet? Har du jobbat med sälj, kanske det passar att skriva om att du ökat vinstmarginalerna? Fokusera alltså på vad du konkret kan bidra med i den tjänsten som du nu söker. 

5. Hur använder du dina egenskaper på jobbet? 

När det kommer till de personliga egenskaperna så ska du tänka på att inte bara upprepa annonsens adjektiv. Om de söker en “noggrann, samarbetsvillig och organiserad” person så ska du inte skriva ”Jag är noggrann, samarbetsvillig och organiserad”. Istället bör du lyfta exempel som beskriver hur du använder egenskaperna i ditt arbete.  

Till exempel ”Jag ser till att uppnå hög kvalitet i de rapporterna som jag ansvarar för genom att alltid granska källorna en extra gång. De bästa resultaten tycker jag uppnås när det finns möjlighet att arbeta i team där alla kan bidra med sina erfarenheter och hjälpas åt, när jag ansvarar för en utredning ser jag till att bjuda in mitt team till regelbundna avstämningar…”.  

6. Knyt ihop säcken kortfattat och uppmana till handling

Din avslutning behöver inte vara lång och det är positivt om den uppmanar till handling. Ett exempel är ”Jag hoppas att jag med detta brev visat att jag har de kvalifikationer och egenskaper som krävs och att jag får möjlighet att träffas över en intervju. Med vänlig hälsning…” 

7. Korrekturläs, korrekturläs, korrekturläs… 

Tänk att ditt personliga brev kan ses som ett litet arbetsprov, åtminstone är det arbetsgivarens första intryck av dig. Är det slarvigt skrivet kan du tolkas som en slarvig person! Läs igenom noga själv, men framför allt, låt någon annan läsa igenom det åt dig.  

8. Skriv inte för långt 

Ditt personliga brev ska vara max en a4, men gärna kortare än så. Allt som hjälper dig att komma närmare en intervju ska du ta med, resten kan du ta bort. Kort och kärnfullt, men med en trevlig ton. Layouten bör vara luftig och hänga ihop med designen på ditt CV.  

Bra jobbat!

När du har skrivit ett väl genomarbetat personligt brev kan du säkert återanvända delar för andra jobb som du söker, framför allt om du söker inom samma yrkeskategori. Kom ihåg att förbereda dig inför intervjun utifrån det du har skrivit om i brevet. Lycka till! 

PS. Som medlem i ett fackförbund kan du ofta få hjälp att granska och bedöma ditt personliga brev och CV innan du börjar söka jobb!


Läs också:

Här hittar du de bästa cv-mallarna (gratis förstås!)

Så hittar du lediga jobb att söka

Därför gillar chefen när vi håller tyst om våra löner