Aktivitetsrapport för Arbetsförmedlingen

Hem / Skriva aktivitetsrapport

Som arbetssökande är det vanligt att nyttja ekonomiskt stöd från din A-kassa eller från Försäkringskassan. För att bli behörig till dessa behöver du skriva aktivitetsrapport hos Arbetsförmedlingen som förklarar vad du gjort för att få jobb varje månad. Här kan du läsa mer om vad du ska få med i din rapport, och vad som händer om du glömt aktivitetsrapportera.

Att skriva en aktivitetsrapport

När du är inskriven och tar ut A-kassa kommer du behöva rapportera dina aktiviteter till Arbetsförmedlingen så att de ser att du faktiskt anstränger dig för att hitta ett jobb och komma ut i arbetslivet. Din aktivitetsrapport kan inte skickas in före den 1:a månaden efter men måste skickas in innan den 14:e. Din aktivitetsrapport för januari till exempel kan skickas in först den 1:a februari men inte senare än den 14:e februari.

Hur din aktivitetsrapport ska se ut ser delvis olika ut beroende på ditt yrke. När du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen fyller du i ett formulär angående dina kunskaper och erfarenheter, därefter bokar du in ett möte med en handläggare. Du och handläggaren bestämmer hur många jobb som är rimligt för dig att söka varje månad utifrån efterfrågan på din yrkesroll – baserat på antalet jobbannonser på deras tjänst Platsbanken. Längre ner kan du läsa vad som händer om du glömmer rapportera dina aktiviteter till Arbetsförmedlingen. Du kan även läsa mer om vad du ska tänka på när du ska skriva aktivitetsrapport på EnRival.se, en arbetsförmedlare som arbetar nära Arbetsförmedlingen och levererar tjänster anslutna till Arbetsförmedlingens program.

Aktivitetsrapportera – Vad ska stå med?

  • Vilken arbetsplats som annonserar tjänsten
  • Yrkesroll för varje sökt jobb
  • Datum för varje ansökan du skickat ut
  • Andra aktiviteter som hjälper ditt jobbsökande
  • Jobbintervjuer
  • Betalt arbete du utfört vid sidan av jobbsökandet (kan påverka beloppet av din ersättning, men innebär att du inte behöver söka samma mängd jobb)

Glömt aktivitetsrapportera – vad händer nu?

Den 14:e varje månad förväntas du att ha skickat in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Har du glömt aktivitetsrapportera kommer du inte längre kunna fylla i denna via ”Mina Sidor” då denna blir otillgänglig efter den 14:e. Skulle det vara så att du efter detta inser att du glömt aktivitetsrapportera kommer du få en varning från Arbetsförmedlingen att de utreder händelsen, men att du kan komma med överklagan eller åsikter. Här kan du vissa gånger skicka in en egengjord aktivitetsrapport och hoppas att det räcker, annars kan Arbetsförmedlingen klassa din aktivitetsrapport som ej godkänd, och eventuellt även dra in din ersättning under en viss tid.

Aktivitetsrapport ej godkänd

Blir din aktivitetsrapport ”ej godkänd” beror det antagligen på att den inte skickats in i tid, att du enligt rapporten inte sökt tillräckligt många jobb eller att något med aktivitetsrapporten är suspekt och du misstänkts ha ljugit om vad du har gjort.

När Arbetsförmedlingen tagit detta beslut skickar de en varning till dig att de tillsammans med Försäkringskassan eller eventuell A-kassa kommer undersöka din aktivitet. De utför ibland även kontroller där de hör av sig till nämnda arbetsgivare för att se om du faktiskt sökt dessa jobb. Vid första överträdelse får du en varning med information vad som händer vid nästa tillfälle. Andra gången får du en dags indragen ersättning, följt av fem dagar utan ersättning, tio dagar utan ersättning och slutligen helt indragen ersättning tills nytt arbetsvillkor är uppfyllt.

Förlängd arbetslöshet

Du kan även riskera indragen ersättning om Arbetsförmedlingen upptäcker att du medvetet förlängt din arbetslöshet genom att exempelvis tacka nej till erbjudna jobb, medvetet bete dig på sätt som kostar dig jobbet under intervju eller på arbetsplats, samt även själv avbryta program som Rusta och Matcha hos Arbetsförmedlingen. Skulle Arbetsförmedlingen erbjuda dig att delta i något av deras program kan de även klassa det som förlängd arbetslöshet om du tackar nej till detta trots att du inte fått något jobb.