KBT-terapeut utbildning

Hem / KBT-utbildning

Vad är KBT-terapi?

KBT-terapi står för Kognitiv Beteendeterapi och är en psykologisk behandlingsmetod som syftar till att hjälpa människor att hantera depression, ångest och andra psykiska störningar. Genom KBT-terapi får klienten redskap som han eller hon kan använda för att hantera olika typer av problem. KBT-terapi är en evidensbaserad metod som fokuserar på att hitta kopplingar mellan känslor, tankar och beteenden och hur de påverkar personens humör och välbefinnande. KBT-terapeut har som uppgift att hjälpa klienten att komma fram till nya lösningar på sina problem.

Skillnad mellan KBT-terapeut och ACT-terapeut

KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptans och engagemangs terapi) är båda metoder som används för att hantera psykisk ohälsa. Även om de båda metoderna har liknande syften, så skiljer sig deras tillvägagångssätt väsentligt. KBT-terapeuten fokuserar på att ställa diagnoser och förstå patientens beteendemönster. På så sätt försöker terapeuten att hjälpa patienten att ändra sina negativa tänk- och beteendemönster. ACT-terapeuten fokuserar på att hjälpa patienten att tillåta och acceptera sina känslor och tankar, och lära sig att leva med dem. ACT-terapeuten försöker även att hjälpa patienten att identifiera kopplingarna mellan sina känslor, tankar och beteenden, och att hjälpa patienten att hitta nya sätt att hantera dessa.

KBT-terapeut utbildning

KBT-terapeut utbildning är en yrkesutbildning som ger dig kunskaper och färdigheter som du behöver för att arbeta som KBT-terapeut. Utbildningen riktar sig till människor som är intresserade av att hjälpa andra att övervinna problem som orsakas av stress, ångest eller andra psykiska störningar. Utbildningsinnehållet är mycket varierat och fokuserar på teori, praktiska övningar och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som KBT-terapeut.

Utbildning till KBT-terapeut kan vara ett utmärkt val för den som vill arbeta som terapeut eller som har ett intresse för att hjälpa människor att övervinna psykisk ohälsa. Med en KBT-terapeut utbildning får du alla de kunskaper och färdigheter som du behöver för att utföra effektiv KBT. Utöver teori och praktiska övningar kommer du också att lära dig olika metoder och strategier för att hjälpa klienter att komma över sina problem. Genom KBT-terapeut utbildningen får du dessutom kunskaper inom kommunikation och psykologi och förmågan att arbeta med olika typer av klienter.

Olika typer av utbildningar

Det finns olika typer av KBT-utbildningar som erbjuds vid olika högskolor, universitet och skolor. Det vanligaste är att läsa en kandidat- eller masterprogram i KBT, som vanligtvis kräver att studenten har en examen inom psykologi. Det finns också kortare kurser som riktar sig till personer med intresse för KBT som inte har en examen inom psykologi. Dessa kurser är mer inriktade på att förmedla kunskap om principerna bakom KBT, men de ger ofta inget certifikat som stödjer ett krav på att man ska kunna arbeta som KBT-terapeut.

Det finns också ett antal yrkesutbildningar som ger utbildning till KBT-terapeuter. Dessa utbildningar är mer omfattande och erbjuder ofta utbildning inom en rad olika områden, såsom teori, praktik och etik. De flesta av dessa utbildningar kräver att man har en examen inom psykologi och erbjuder ett certifikat som visar att man har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna att jobba som KBT-terapeut.

KBT-utbildning hos Humanova

Humanova erbjuder kompletta KBT-utbildningar för personer som vill inrikta sig på att bli KBT-terapeuter. Utbildningen syftar till att ge deltagare kunskap om principerna bakom KBT och de olika metoderna som används för att behandla olika typer av psykisk ohälsa.

KBT-Utbildning hos Humanova är delad upp i fem delar: grunderna i KBT, klient-terapeut relationsskapande, kliniska metoder och tekniker, supervision och terapeutiska grupper. Med hjälp av dessa fem delar får deltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna hjälpa sina klienter att hantera sina psykiska problem.

Utöver detta kommer deltagarna även att lära sig olika strategier för att stödja klienter i att hantera stress, ångest och andra psykiska störningar. KBT-Utbildning i Stockholm och Göteborg inkluderar även praktiska övningar och övningsfall som ger deltagarna möjlighet att testa och utöka sina färdigheter.

KBT-utbildning distans

För den som söker en KBT-utbildning som distanskurs finns det idag ett flertal olika alternativ att välja bland. KBT utbilding på distans tar upp grunderna i KBT, klient-terapeut relationsskapande, kliniska metoder och tekniker, supervision och terapeutiska grupper. Det inkluderar tillämpningar, övningsfall och praktiska övningar som deltagaren kan utföra i sitt eget tempo.

Det finns även andra online-utbildningar som erbjuder distanskurser i KBT. Alla dessa utbildningar erbjuder grundläggande kunskaper som krävs för att bli kvalificerad att jobba som KBT-terapeut. Det är dock viktigt att man tar sin tid och gör noggranna undersökningar innan man väljer en utbildning, för att säkerställa att man väljer den bästa utbildningen för sina behov.

Utbildningens fördelar

  • Utbildningen ger en god förståelse för de olika principerna bakom KBT-terapi.
  • Deltagare har möjlighet att testa och utöka sina kunskaper och färdigheter.
  • KBT-Utbildning ger deltagarna möjlighet att lära sig olika strategier för att stödja klienter i att hantera stress och ångest.
  • Möjlighet att få insikt om sina egna beteende- och tankemönster.
  • Utbildningen ger deltagarna kunskap om hur man kan uppmärksamma och förstå klientens bakgrund och förutsättningar.
  • Möjlighet att lära sig olika verktyg för att hantera klientens emotionella reaktioner.
  • Lära sig olika metoder för att hjälpa klienter att förändra sitt beteende och lösa problem.
  • Utbildningen ger deltagarna kunskap om hur man skapar ett säkert och stödjande terapeutiskt rum.