Är du sugen på nya utmaningar jobbmässigt, men osäker på om du vill eller vågar säga upp dig? Då kanske tjänstledighet är lösningen! Om du har en fast anställning kan du fundera över följande saker innan du säger upp dig:

  • Behöver jag säga upp mig eller har jag rätt till tjänstledigt?
  • Behöver jag säga upp min tillsvidareanställning för nytt jobb med provanställning?
  • Vad har jag rättigheter och skyldigheter vid en eventuell tjänstledighet?
  • Hur länge får jag vara tjänstledig?

Har alla rätt till tjänstledigt?

Det finns ingen lagstiftad rätt till tjänstledigt för att prova annat jobb. Din rätt till tjänstledighet beror på var du arbetar, vilken typ av anställning du har och vad som står i dina avtal. Möjligheten till tjänstledighet finns reglerad i vissa kollektivavtal, lokala avtal eller i arbetsplatsens policy.

Så det viktigaste inför en eventuell tjänstledighet för att prova nytt jobb är att ha koll på dina avtal! I annat fall kan man se över vad som gäller generellt för det yrke eller sektor du arbetar inom.

Tjänstledighet inom staten

Som tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb. Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år. Detta förutsätter att den nya anställningen är en provanställning eller en visstidsanställning.

Arbetsgivaren kan förlänga tiden vid särskilda skäl (exempel på särskilda skäl är militärtjänstgöring). Du som vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska underrätta arbetsgivaren om det lika långt i förväg som din uppsägningstid, dock högst två månader.

Väljer du att lämna en statlig tjänst för arbete inom den privata sektorn har du möjlighet till 6 månaders tjänstledighet från ditt ordinarie arbete.

Från och med i år behöver statligt anställda som varit tjänstlediga vara tillbaka på sitt ordinarie arbete i minst 12 månader innan de har möjlighet att söka tjänstledigt igen.

Tjänstledighet inom privat sektor

Arbetar du inom privata sektorn regleras din tjänstledighet i kollektivavtalet, det lokala avtalet eller i arbetsgivarens policy.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal eller lokala avtal kring tjänstledighet är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Skulle det vara så på din arbetsplats ska du komma ihåg att ange i avtalet vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till din tidigare tjänst. Rekommenderar även att du ser över att avtalet skyddar även om din situation förändras under tiden för din tjänstledighet.

Om du vill avbryta tjänstledigheten

Om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till ditt gamla jobb ska du informera den arbetsgivare som beviljade ledigheten senast två månader innan din tjänstledighet löper ut.

Arbetade du tidigare på en arbetsplats utan avtal som reglerade tjänstledighet, är det viktigt att du tillsammans med arbetsgivaren kommit överens innan om hur du går tillväga om du vill återgå till din ordinarie tjänst.

Facklig förhandling möjliggör tjänstledigheten

Tjänstledighet är alltså generellt ingen rättighet, utan en möjlighet och en viktig facklig förhandlingsfråga för många arbetsplatser.

I 2017 års avtalsrörelse för statligt anställda, som berörde cirka 250 000 personer, drev Fackförbundet ST frågan om tjänstledighet som en av de viktigaste frågorna. Fackförbundet ST lyckades stoppade arbetsgivarverkets krav på att slopa möjligheterna till tjänstledighet för att prova annan tjänst.

Tänk på det här innan du söker tjänstledigt

Eftersom tjänstledighet för att prova nytt arbete är en facklig förmån behöver du börja med att se över ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller andra lokala avtal på din arbetsplats.

Vissa tjänster har väldigt generösa regler kring tjänstledighet medan andra har väldigt strikta förutsättningar. Så om du funderar över om i år är året för förändring det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare vad som gäller för dig!

Sist men inte minst, ansök om tjänstledighet i god tid före du önskar påbörja den nya tjänsten!

Det här med regelverket kring tjänstledighet är inte så enkelt. Om du arbetar statligt och behöver veta mer kring din rätt till tjänstledighet, möjligheter och skyldigheter inför en ansökan om tjänstledighet rekommenderar jag att du ringer Fackförbundet STs rådgivare på ST Direkt.


Läs också:

Plugga till biodlare eller övervintra i Goa – vad kan man ta tjänstledigt för?

Anställningsavtal – Tre viktiga saker att kolla innan du skriver på

Skriv en kommentar

x